Verschijningsdata

Omega Magazine verschijnt op de onderstaande data:

  • maart 2015
  • juli 2015
  • oktober 2015
  • december 2015
De verschijningsdata zijn onder voorbehoud van gebeurtenissen die de actualiteit beïnvloeden. Daarnaast kan de ontvangstdatum later zijn in verband met vertraging in de bezorging. Omega Magazine en de Werkgroep Katholieke Jongeren hebben hier geen invloed op.

Nabestellen

Heeft u een nummer niet ontvangen, of wilt u een nummer nabestellen? Dat kan! Stuur een email met uw gegevens en de reden van uw nabestelling naar administratie@omega-magazine.nl, en we nemen contact met u op.

Betalingsinformatie

Abonnementen die per automatische incasso worden betaald worden in oktober/november 2015 geïnd. Abonnementen die per overschrijving/acceptgiro voldaan worden, moeten uiterlijk op 31-12-2015 betaald zijn.

Giften kunnen worden overgemaakt naar NL98 INGB 0003 9024 09 t.n.v. Omega Magazine. Alvast hartelijk dank.

Gegevens wijzigen/abonnement opzeggen

Het wijzigen van uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen, kan via het emailadres van onze ledenadministratie: administratie@omega-magazine.nl. Vermeld in uw bericht in ieder geval duidelijk: uw naam, uw oude adres, en uw volledige nieuwe adres.

Het opzeggen van uw abonnement (jammer!) kan ook per email, via administratie@omega-magazine.nl. Houdt er bij het opzeggen van uw abonnement rekening mee dat u dit vòòr 1 januari moet doen, omdat uw abonnement anders nog een jaar doorloopt!

Facebook